vezi mai mult

Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Ziua Internaţională a Pădurilor
19
03.2019
Ziua Internaţională a Pădurilor
   
 

Data de 21 martie este declarată de către Organizaţia Naţiunilor Unite - Ziua Internaţională a Pădurilor, venind cu iniţiativă către toate tările lumii pentru a susţine şi  organiza activităţi în contextul acestui eveniment.

Ziua Internaţională a pădurilor este o oportunitate de creştere a nivelului de conştientizare a întregii lumi privind rolul şi importanţa pădurilor, crearea şi întărirea angajamentului politic pentru realizarea gestionării durabile a pădurilor în toate ţările lumii.

Pădurea este un organism perfect, complex şi viu al naturii, un sistem ecologic, în care toate fiinţele sînt legate între ele prin fire invizibile, prin care circulă substanţele biochimice şi energia informaţională. Alături de arbori un loc de seamă îl ocupă în viaţa pădurii diferite alte organisme, avînd înfăţişări şi cerinţe vitale diferite.

Cînd pădurile sunt degradate sau defrişate, carbonul stocat de acestea este eliberat înapoi în atmosferă prin respiraţie, ajungînd astfel să contribuie în mod clar la carbonul din atmosferă. Defrişările pădurilor tropice sunt responsabile pentru aproximativ 20 % din emisiile totale de carbon cauzate de om şi sunt o cauză esenţială care duce la dispariţia speciilor care trăiesc în aceste păduri.

Pădurile ajuntă la reglarea temperaturii pe glob, sunt sursa continuă de oxigen şi de substanţe nutritive. Conform site-ului oficial al ONU, 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru a-şi asigura mijloacele de trai, medicamente, carburanţi şi alimentaţie. Pădurile acoperă 31 % din totalul suprafeţei de uscat şi joacă un rol important în eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă şi siguranţa alimentară, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

Doar 11 % din teritoriul Republicii Moldova este acoperit cu păduri. Sunt necesare măsuri urgente de ameliorare. Este necesar restabilirea la un nivel optim a diversităţii biologice şi peisagistice, elaborarea şi implementarea măsurilor eficiente pentru conservarea acestora, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi naţionale.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Pădurilor, Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ" a elaborat un plan care include unele activităţi ca genericul "Pădurea şi educaţia" vizitarea de către colaboratorii serviciului silvic ai ÎS Edineţ a instituţiilor de învăţămînt şi familiarizarea cu sarcinile de bază a gospodăriei silvice, importanţa pădurii precum societate şi metodele de plantare şi îngrijire a culturilor silvice, lansarea campaniei de salubrizare a terenurilor gestionate de întreprindere, paza şi protecţia fondului forestier.

ÎS "Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ" a fost fondată în anul 1961 şi este amplasată la nordul Republicii Moldova, pe teritoriul a 5 raioane administrative: Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni şi Drochi. Suprafaţa ocupată de întreprindere este de 24928 ha care este administrată de 6 ocoale silvice: Lipcani - 3398,6 ha, Briceni - 4229,5 ha, Ocniţa - 4858 ha, Donduşeni - 3546 ha, Edineţ - 5785 ha,  Otaci - 3114 ha.

Pentru pădurile din ÎS "Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ" obiectivele social economice, exprimate prin natura serviciilor de protecţie şi producţie sunt: protecţia mediului înconjurător în special a solului vulnerabil la degradare, protecţia terenurilor degradate, protecţia localităţilor mai importante, protecţia ecofondului şi genofondului forestier şi a surselor de seminţe forestiere, protecţia căilor de comunicaţie mai importante, protecţia rîului Prut şi cu precădere producerea de masă lemnoasă şi alte produse specifice pădurii.

Pentru implimentarea obiectivelor primordiale sunt implicaţi 230 de persoane (directorul, inginerii, şefii de ocoale, maiştrii - pădurari, pădurari) care se ocupă nemijlocit cu paza fondului forestier şi de îndeplinirea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. Întreprinderea dispune de 66 cantoane şi 70 pădurari.

Anual se efectuează plantări şi ajutorarea regenerării naturale pe suprafaţa de 100 - 150 ha. Se colectează seminţe de arbori şi arbuşti în mediu în jur de 2200 - 5000 kg şi se creşte 1100 - 2000 mii buc. de puieţi.

Posibilitatea de exploatare şi valorificare a masei lemoase constitue 20400 m3, anual se parcurg cu tăieri de îngrijire şi regenerare o suprafată de 119 ha. În scopul îmbunătăţirii compoziţiei, structurii, stării funcţionale a viitorului arboret se efectuiază tăieri de îngrijire pe suprafaţa de 1100 ha.  În fiecare ani colaboratorii întreprinderii participă activ la desfăşurarea activităţilor în cadrul Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea Noastă" care se petrece în luna octombrie, eliberează material săditor autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea acestei activităţi, organizează şi execută lucrări de creare a culturilor silvice şi ajutorarea regenerării naturale în fondul forestier cu respectarea cerinţelor şi normelor tehnice.

  Colaboratorii Întreprinderii de Stat "Întreprindrea pentru silvicutură Edineţ" îndeamnă societatea de a participa activ la Companiile de salubrizare a teritoriului şi plantarea a cît mai mulţi arbori şi arbuşti pentru viitoarea generaţie.