vezi mai mult

Președinta Maia Sandu îndeamnă tinerii din țară să se alăture Campaniei naționale de înverzire a plaiulu
10.11.2021     
 
Ministerul Mediului al Republicii Moldova lansează campania anuală națională de înverzire a plaiului „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”
10.11.2021     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » 21 Martie - Ziua Internaţională a Pădurilor
20
03.2020
21 Martie - Ziua Internaţională a Pădurilor
   
 

În anul 2012 Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat rezoluţia (A / RES / 67/ 200) că data de 21 martie este declarată Ziua Internaţională a Pădurilor. Prin această rezoluţie se încurajează ţările lumii să organizeze diverse activităţi cu referinţă la toate tipurile de păduri, inclusiv plantarea pădurilor (arborilor) şi impulsionarea activităţilor de comunicare.

Acest eveniment are ca scop atragerea atenţiei la modalităţile care pot contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a zonelor împădurite sau a circa 31 % din suprafaţa uscată a Planetei. Problema conservării pădurii a fost actuală dea lungul timpului şi a avut ca reper nivelul de dezvoltare a societăţii umane. O asemenea problemă nu putea apărea în  etapa cînd însuşi omul era component organic al ecosistemului forestier, respectiv atunci cînd încă nu dispunea de mijloace de distrugere. Omul a distrus suprafeţe intense de terenuri acoperite cu păduri, reducînd suprafaţa acestora în unele regiuni şi ţări sub limita asigurării unui echilibru ecologic. Ca urmare a acestor evoluţii, enorme suprafeţe de păduri ale globului au fost înlocuite treptat, prin defrişări, incendii, exploatări, secuiri şi alte acţiuni, cu terenuri destinate agriculturii, păşunatului, instalaţiilor industriale şi de transport, construcţiilor şi altor folosinţe. În consecinţă, înlocuirea pădurilor cu alte necesităţi a generat importante modificări ale climei: oscilaţii ale regimului de temperatură, de precipitaţii şi vînt, ce au provocat secete sau inundaţii catastrofale, zonelor cu intense procese de eroziune a solului, alunecări de teren şi altele.

Protecţia pădurilor ar putea ajuta umanitatea să-şi realizeze cele mai ambiţioase planuri: reducerea sărăciei, stoparea încălzirii climatice şi dezvoltarea durabilă. Astfel pădurea are un rol indispensabil pentru viaţa de zi cu zi, asigură aerul, mîncarea , apa şi chiar medicamentele de care are nevoie omul, sprijină diversitatea biologică, reţine bioxidul de carbon, avînd un rol esenţial în modificarea climei.

Doar 11 % din teritoriul Republicii Moldova este acoperit cu păduri. Sunt necesare măsuri urgente de ameliorare. Este necesar restabilirea la un nivel optim a diversităţii biologice şi peisagistice, elaborarea şi implementarea măsurilor eficiente pentru conservarea acestora, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi naţionale. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Pădurilor, Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ"  a elaborat un plan care include unele activităţi ca genericul "Pădurea şi educaţia" vizitarea de către colaboratorii serviciului silvic ai ÎS Edineţ a instituţiilor de învăţămînt şi familiarizarea cu sarcinile de bază a gospodăriei silvice, importanţa pădurii pentru societate şi metodele de plantare şi îngrijire a culturilor silvice, lansarea campaniei de salubrizare a terenurilor gestionate de întreprindere, paza şi protecţia fondului forestier.

Întrepinderea de Stat "Întrepinderea pentru silvicultură Edineţ" a fost fondată în anul 1961 şi este ampasată la nordul Republicii Moldova, pe teritoriul a 5 raioane administrative: Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni şi Drochia. Suprafaţă ocupată de întreprindere este de 24928 ha care este administrată de 6 ocoale silvice: Lipcani - 3398,6 ha, Briceni - 4229,5 ha, Ocniţa  - 4858 ha, Donduşeni - 3546 ha, Edineţ - 5785 ha, Otaci - 3114 ha.

Pentru pădurile din ÎS "Întreprinderea pentru silvicutură Edineţ" obiectivele social economice, exprimate prin natura serviciilor de protecţie şi producţie sunt: protecţia mediului înconjurător în special a solului vulnerabil la degradare, protecţia terenurilor degradate, protecţia localităţilor mai importante, protecţia ecofondului şi genofondului forestier şi a surselor de seminţe forestiere, protecţia căilor de comunicaţie mai importante, protecţia rîului Prut şi cu precădere producerea de masă lemnoasă şi alte produse specifice pădurii.

Pentru implimentarea obiectivelor primordiale sunt implicaţi 230 de persoane (directorul, inginerii, şefii de ocoale, maiştrii - pădurari, pădurari) care se ocupă nemijlocit cu paza fondului forestier şi de îndeplinirea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. Întreprinderea dispune de 66 cantoane şi 71 pădurari.

Anual se efectuează plantări şi ajutorarea regenerării naturale pe suprafaţa de 100 - 150 ha. Se colectează seminţe de arbori şi arbuşti în mediu în jur de 10000 - 20000kg, şi se creşte 1100 - 2000 mii buc. de puieţi.

Posibilitatea de exploatare şi valorificare a masei lemnoase constitue 20400 m3, anual se parcurg cu tăieri de îngrijire şi regenerare o suprafaţă de 119 ha. În scopul îmbunătăţirii compoziţiei, structurii, stării funcţionale a viitorului arboret se efectuează tăieri de îngrijire pe suprafaţa de 1100 ha.

În fiecare ani colaboratorii întreprinderii participă activ la desfăşurarea activităţilor în cadrul Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea Noastră" care se petrece în  luna octombrie, eliberează material săditor autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea acestei activităţi, organizează şi execută lucrări de creare a culturilor silvice şi ajutorarea regenerării naturale în fondul forestier cu respectarea cerinţelor şi normelor tehnice.

Colaboratorii Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ" îndeamnă societatea de a participa activ la Campaniile de salubrizare a teritoriului şi plantarea a cît mai mulţi orbori şi arbuşti pentru viitoarea generaţie.