vezi mai mult

Anunț de participare privind achiziționarea produselor petroliere
02.03.2021 -    95 Accesări   
 
Anunţ cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice a mijloacelor de transport
06.12.2019   257 Accesări   
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Licitații publice » Licitaţie repetată "cu strigare" a mijloacelor de transport
24
01.2020
Licitaţie repetată "cu strigare" a mijloacelor de transport
   
249 Accesări  

Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultură Edineţ" anunţă pe data de 10 februarie 2020, ora 1000, pe adresa oraşul Edineţ, Şoseaua Bucovinei 24, desfăşurarea licitaţiei repetate "cu strigare", privind comercializarea a activelor neutilizate al întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

- lot nr. 1 VAZ - 21213 ED AZ 589, universal culoare albă, anul producerii 2005, preţ iniţial - 32000 lei

- lot nr. 2 VAZ - 21213 ED AV 852, universal, culoare granată, anul producerii 2002, preţ iniţial - 30000 lei.

Pentru a participa la licitaţia cu strigare, solicitanţii, trebuie să depună până la data de 07 februarie 2020 orele 1700, pe adresa: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 24, următoarele documente:

  1. cererea de participare la licitaţie, conform modelului aprobat;
  2. documentele care certifică în modul stabilit identitatea participantului;                
  • persoane juridice: extrasul din Registrul de stat, copie
  • persoane fizice: copia buletinului de identitate

      3. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită;                         4. procura, în cazul participării prin reprezentanţi.

Taxa de participare - 600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10 % din valoarea de expunere a lotului (bunului) pentru care se solicită participarea la licitaţie.

Pentru informaţii suplimentare: tel. 0246 2 28 93;  0246 2  29 93.