vezi mai mult

 
Repetat anunţ de participare
15.05.2018     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Achiziții publice » R E P E TA T
25
08.2017
R E P E TA T
   
 

Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat "Intreprinderea pentru silvicultura Edinet"

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului):MD-4101.or.Edinet,str.Sosiaua Bucovinei 24

Obiectul achiziției: servicii de auditare a situaţiilor financiare anuale 2016

Data și ora desfășurării concursului: 30 august 2017, ora 1000

Numele şi datele de contact ale persoanei responsabile: Sofroni Elena, edinetsilva07@yandex.ru, Tel: 0246-2-28-93, Fax: 0246-2-29-93.

Informații suplimentare puteți obține la adresa de mai jos: MD-4101,or.Edinet,str.Sosiaua Bucovinei 24,tel.0246-2-28-93.