Prima pagină   »  Contacte   »  Lista colaboratorilor

Lista colaboratorilor

   

Nr/do

Numele Prenumele

Funcţia

Num.de telefon

serviciu

                                             CONDUCEREA

 

1

Cojocari Boris

Director interimar

078777966

2

Axînoi Octavian

Inginer şef în silvicultură

060072588

SECŢIA  TEHICĂ

3

Ciubatîi Iurie

Inginer fond forestier

078246451

4

Starodub Zinaida

Inginer regenerarea padurii

069144227

5

Pislaru Grigorii

Inginer pază şi protecţia pădurilor

069224508

6

Rusu Boris Specialist securitatea și sănătatea în muncă  069375804

7

Gnatoico Vladimir

Inginer cinegetician

069181692

SERVICIU RESURSE UMANE

 

8

Filip Alla

Specialist resurse umane

060670800

CONTABILITATEA

9

Sofronii Elena

Contabil şef

069260984

10

Moisova Anna

Contabil

060672245

11

Crestian Galina

Contabil

069151799

12

Vasilaşco Ina Contabil 060667774

13

Guc Alla

Economist

062162221

 

     

ŞEFII OCOALELOR SILVICE DIN IS IS EDINET

14

Bazic Sergiu

Şef de ocol silvic Lipcani

069256101

15

Ţurcan Simion

Şef de ocol silvic Briceni

069145535

16

Oleinic Vitalie 

Şef de ocol silvic Ocniţa

067469521

17

Zloi Ion

Şef de ocol silvic Donduşeni

069065217

18

Stîngaci Valeriu

Şef de ocol silvic Edineţ

069106614

19

Rusu Ruslan

Şef de ocol silvic Otaci

076723351

 

 


Lista colaboratorilor