Întreprinderea pentru silvicultură Edineț
Sistarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ"
18.03.2020

Conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 "Privind declararea stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie - 15 mai 2020", precum şi în vederea introducerii de măsuri alternative pentru protecţia social - economice şi a securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor în contextul situaţiei epidemiologice din ţară, se sistează procedura de concurs la funcţia vacantă de administrator al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ" din 17 martie 2020 până pe data de 15 mai 2020.

Copyright © 2022 Toate Drepturile Rezervate.