Întreprinderea pentru silvicultură Edineț
Lista colaboratorilor
12.07.2016

Nr/do

Numele Prenumele

Funcţia

Num.de telefon

serviciu

                                             CONDUCEREA

 

1

Chiriac Veaceslav

Director

079387068

2

Axînoi Octavian

Inginer şef în silvicultură

060072588

SECŢIA  TEHICĂ

3

Ciubatîi Iurie

Inginer fond forestier

024622293

4

Starodub Zinaida

Inginer regenerarea padurii

024622293

5

Pislaru Grigorii

Inginer pază şi protecţia pădurilor

024622293

 
6

  Rusu Boris

Specialist securitatea şi sănătatea în muncă

024622293

SERVICIU RESURSE UMANE

 

7

Filip Alla

Specialist resurse umane

060670800

CONTABILITATEA

8

Sofronii Elena

Contabil şef

024622893

9

Moisova Anna

Contabil

024622893

10

Crestian Galina

Contabil

024622893

11

Vasilaşco Ina Contabil 024622893

12

Guc Alla

Economist

024622893

 

     

ŞEFII OCOALELOR SILVICE DIN IS IS EDINET

13

Bazic Sergiu

Şef de ocol silvic Lipcani

069256101

14

Ţurcan Simion

Şef de ocol silvic Briceni

069145535

15

Beşleu Vladimir

Şef de ocol silvic Ocniţa

069144315

16

Zloi Ion

Şef de ocol silvic Donduşeni

069065217

17

Vengher Anatolie

Şef de ocol silvic Edineţ

069265611

18

Cojocari Boris

Şef de ocol silvic Otaci

078777966

 

 


Lista colaboratorilor                                

 

 

Copyright © 2020 Toate Drepturile Rezervate.